Skip to content

Czym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i jak funkcjonuje?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców (osób fizycznych) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, w tym wspólników spółek osobowych osób fizycznych działających na terytorium Polski. Operatorem CEIDG jest minister właściwy do spraw gospodarki, tj. minister rozwoju i technologii. Celem systemu jest ułatwienie dostępu do informacji o podmiotach gospodarczych oraz stworzenie przejrzystego otoczenia prawnego w zakresie działalności gospodarczej.

Do zadań CEIDG należy m.in.: 1. dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, 2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021. 162), 3. udostępnianie danych udostępnianych nieodpłatnie przez Centralną Informację KRS, 4. udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku (zakres udzielonego pełnomocnictwa, rodzaj i sposób lub forma wykonywania pełnomocnictwa).

Na poziomie orzecznictwa podkreślano, że funkcje CEIDG (…) ewidencyjna, informacyjna, ochronna i fiskalna są od siebie odrębne. Pierwsza funkcja polega na gromadzeniu (zbieraniu) i rejestrowaniu określonych danych (informacji) zgłaszanych do rejestru przez odpowiednie podmioty, a także na gromadzeniu i przechowywaniu określonych dokumentów. Funkcja informacyjna realizowana jest poprzez informowanie wszystkich zainteresowanych o danych dotyczących danego przedsiębiorcy. Funkcja fiskalna polega na tym, że organy prowadzące rejestr pobierają opłaty od podmiotów ubiegających się o wpis (…)”. – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2015 r.

Rejestr, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 2, są dostępne w zakresie, w jakim zawierają dane nienaruszające dóbr osobistych osób fizycznych (art. 47 ust. 1 ustawy o CEIDG). W szczególności dane dotyczące daty urodzenia i dane kontaktowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7, są udostępniane w zakresie, w jakim zawierają dane nie naruszające dóbr osobistych osób fizycznych (art. 47 ust. 1 ustawy o CEIDG). 5 ust. 1 pkt 7 będą widoczne tylko dla przedsiębiorcy, jeżeli zostało zgłoszone ustawowe ograniczenie dostępu do tego rodzaju danych (art. 34 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych) lub sprzeciw osoby upoważnionej (art. 6 ust. 4 pkt f) ustawy o ochronie danych osobowych.

3 komentarze

 1. Halina
  21 czerwca 2022 @ 16:16

  Ten artykuł był niezwykle pomocny i pouczający, do tej pory nie wiedziałem, czym jest CEIDG. Użycie terminów w tym artykule ułatwiło mi zrozumienie, czym jest CEIDG, co pomogło mi lepiej zrozumieć, czym zajmuje się CEIDG. Artykuł został bardzo dobrze sformatowany, co pomogło mi w nawigacji i odnalezieniu dokładnie tego, o czym chciałem przeczytać.

 2. Jarek
  21 czerwca 2022 @ 16:17

  Bardzo miło jest zobaczyć tak wyczerpującą recenzję CEIDG. Odpowiedziała ona na wiele pytań, które miałem na temat tej usługi, i sprawiła, że jestem podekscytowany możliwością wypróbowania jej w praktyce.

 3. Krystian
  21 czerwca 2022 @ 16:19

  Interesuje mnie, w jaki sposób można wykorzystać EDI do skanowania i wysyłania dokumentów rejestracyjnych do systemu elektronicznego składania dokumentów. Mam nadzieję, że otrzymam informacje na ten temat.

Dodaj komentarz