Skip to content

Wniosek o rehabilitację leczniczą finansowaną przez ZUS

Rehabilitacja może być bardzo kosztowna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może pomóc, opłacając całą rehabilitację, która odbywa się w ośrodku rehabilitacyjnym przeznaczonym do tego celu. Jak ubiegać się o taką rehabilitację? Jakie dokumenty należy przygotować i gdzie je złożyć? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym poradnikiem.

Wniosek składa się za pośrednictwem instytucji ubezpieczenia społecznego, w której jesteś ubezpieczony lub byłeś ubezpieczony w przeszłości. Jeśli nie jesteś jeszcze ubezpieczony, musisz zostać ubezpieczony w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Osoby, którym grozi utrata zdolności do pracy, mogą skorzystać z rehabilitacji. Istnieje jednak ważny warunek – musi istnieć jakakolwiek szansa na to, że rehabilitacja pomoże wnioskodawcy w powrocie do zdrowia. Ponadto musi być spełniony jeden z poniższych warunków:

– jesteś ubezpieczony w ZUS,

– otrzymujesz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

– otrzymujesz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Standardowy okres rehabilitacji wynosi 24 dni, jednak lekarz prowadzący może przedłużyć lub skrócić pobyt osoby ubiegającej się o pobyt. Po zakończeniu rehabilitacji w ośrodku wnioskodawca otrzymuje kartę informacyjną o jej przebiegu wraz z informacją o aktualnym stanie zdrowia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia od lekarza potwierdzającego, że został przebadany pod kątem chorób zakaźnych i nie choruje na żadne choroby zakaźne.

Po przeprowadzeniu badania przez lekarza orzecznika ZUS Warszawa zostanie podjęta decyzja o przyznaniu rehabilitacji. Lekarz orzecznik ZUS może podjąć decyzję o przyznaniu rehabilitacji na podstawie dokumentacji leczenia, które przeszedł wnioskodawca.

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzi konieczność rehabilitacji, wnioskodawca otrzyma skierowanie.

Termin i miejsce rehabilitacji można uzgodnić z pracownikiem Zakładu Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS, jednak zależy to od dostępności wolnych miejsc w danym ośrodku rehabilitacyjnym.

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

– Imię i nazwisko,

– PESEL,

– Adres zamieszkania i numer telefonu,

– Diagnoza lekarska w języku polskim,

– Opinia, czy po rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie co do odzyskania zdolności do pracy,

– Informacja, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Oprócz dokumentów, które zostały już złożone, należy przygotować dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, badania USG itp.), którą należy zabrać ze sobą na spotkanie z lekarzem orzecznikiem ZUS.

3 komentarze

 1. Piotr
  3 czerwca 2022 @ 14:16

  Dla wielu osób niepełnosprawnych rehabilitacja stacjonarna może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią, dlatego ważne jest, aby rząd zapewnił finansowanie tej usługi.

 2. Kaja
  3 czerwca 2022 @ 14:18

  Mam nadzieję, że dzięki temu osoby niepełnosprawne uzyskają potrzebną im pomoc. Programy rehabilitacji stacjonarnej są bardzo przydatne dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia.

  Uważam, że to wspaniale, że stacjonarne programy rehabilitacyjne będą finansowane przez ubezpieczenie społeczne, ponieważ oznacza to, że więcej osób będzie miało do nich dostęp.

 3. Adam
  3 czerwca 2022 @ 14:20

  Jako pacjent, który został zmuszony do powrotu do domu po długim i kosztownym pobycie w szpitalu, wiem, jak ważne jest, aby pacjenci mieli dostęp do tego rodzaju leczenia. Jest ono nie tylko ratunkiem dla życia, ale także istotnym elementem przywracania jego jakości.

Dodaj komentarz